Wireframe

Wireframe nebo také drátěný model se používá pro návrhrozložení webových stránek nebo jiných webových a mobilních aplikací. Na základě základních individuálních požadavků na obsah, znázorňuje vizuálně zjednodušenou podobu stránky, která se po odladění a odsouhlasení přetvoří do finální podoby.