Tvorba webových stránek

Tvorba kvalitních webových stránek se skládá z několika kroků. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a hledáme řešení, které splňují všechny požadavky.
1. ANALÝZA A STANOVENÍ CÍLŮ - na začátku vypracujeme analýzu podle vašich silných a slabých stránek, zákazníků, konkurence a mnoho jiných aspektů. Následně se určí cíle, jejichž prostřednictvím dosáhneme kvalitní výsledek v podobě webové stránky.
2. WIREFRAME - návrh webové stránky. Pomocí tohoto návrhu uvidíte rozložení prvků na stránce, funkčnost, přechody mezi jednotlivými stránkami. Wireframe se nezabývá grafickým ztvárněním, ale možností prohlédnout si web před zahájením prací.
3. GRAFIKA - moderní a designové grafické provedení Vaší značky / produktu Vám může přinést zapamatovatelnost, vytvoření nových příznivců a především konkurenční výhodu.
4. PROGRAMOVACÍ PRÁCE - pracujeme s nejmodernějšími technologiemi, aby webové stránky které vytváříme splňovaly všechny technické předpisy, vyznačovaly se vysokou bezpečností, stabilitou a rychlostí.
5. REDAKČNÍ SYSTÉM - každý zákazník od nás obdrží redakční systém, jehož prostřednictvím může jednoduše měnit obsah, pracovat s médii a přidávat různé aktuality. Propojení se sociálními sítěmi je samozřejmostí, tak jako i responzívny design stránek.
6. PŘEDÁNÍ - po dokončení prací Vám stránky předvedeme a společně odzkoušíme. Ke každým webovým stránkám implementujeme Google Analytics, prostřednictvím tohoto nástroje můžete sledovat návštěvnost a chování zákazníků.
7. PROVOZ - po spuštění webové stránky doporučujeme začít se věnovat jiným nástrojům internetového marketingu: SEO, PPC, různé kampaně na sociálních sítích atd.. Na základě dlouholeté zkušenosti Vám budeme průběžně navrhovat nezbytné úpravy a aktualizace.