Online reklama

Online reklama může mít několik forem: 1. Banerová (plošná) reklama - klasická banerová alebo aj grafická reklama. 2. Textová reklama - textová reklama může mít formu buď placenou alebo neplacenou. Některé formáty se nazývají hypertexty. 3. Intextová reklama - jedná se o reklamu, která je zobrazuje přímo v textu podtržením určitého slova. Po najetí na toto slovo se zobrazí reklama, která může obsahovat buď textové alebo obrázkové zdělení. 4. Přednostní a katalogové zápisy - např. v seznam.cz, firmy.cz, najisto.cz a mnoho dalších.